De koop akte

Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars

Rechtsleer

2007 : Traditionele onrechtmatige bedingen in de overeenkomst tot verkoopbemiddeling