Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars


Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2007.