Voorkooprecht volgens de Vlaamse wooncode

 

Op de website van de Vlaamse Huisverstingsmaatschappij (vhm.be) kan men terugvinden voor welke gebieden het voorkooprecht krachtens de Vlaamse Wooncode van toepassing is.

Het is de bedoeling van de Vlaamse overheid om een woonbeleid te voeren in achtergestelde buurten. Daarom werd bij decreet bepaald dat er op alle verkopen in deze vastgestelde gebieden een voorkooprecht van toepassing is.

De Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen het recht van voorkoop uitoefenen.

belgie1.jpg (28245 bytes)

Volgende bladzijde >>