De koop akte

In 1931 heeft de wetgever de mogelijkheid ingevoerd om een monument te beschreven.

Denken we maar aan verschillende huizen op de Grote Markt van Brussel en van Antwerpen, talloze kerken en katherdralen.

Deze bevoegdheden aangaande het culturele erfgoed zijn reeds vroeg in de Belgische staatshervorming gedefederaliseerd.

Voor Vlaanderen is het een decreet van 1976: artikel 11 voorziet anno 2006 in informatieverplichtingen met betrekking tot de koopakte.