Het opstellen van notariele akten

Bijzondere beschermingsmaatregelen

Monument

Stads- en dorpsgezicht

Archeologisch patrimonium

Natuurlijk milieu

Landschap

Bos

Duinen

Water

Notarieel bestuursrecht