Verkoop van een beschermd eigendom in Belgie

Monumenten en landschappen

Wet van 07/08/1931op het behoud van monumenten en landschappen.

Vlaanderen 2005: Decreet van 03/03/1976  tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten.

 

Archeologisch patrimonium

Vlaanderen: Decreet van 1993

 

2747.com / law / sale / monument

contact

Administratief recht

Bouwrecht

Vastgoedrecht

De verkoopakte

Het opstellen van notariele akten

Burgerlijk recht