Belgische hypotheekwet

Hoofdstuk VIII.  Wijze waarop eigendommen van de voorrechten en hypotheken worden gezuiverd.

Art. 109. De overdrager draagt aan de verkrijger slechts de eigendom en de rechten over die hij zelf op het overgedragene bezat; hij draagt die over onder verband van dezelfde voorrechten en hypotheken als waarmede hij bezwaard was.

Commentaar