Verkoop en de hypotheek

Het is mogelijk dat er een hypotheek staat op een eigendom dat verkocht wordt.

De hypotheek is een zakelijk recht. Dit betekent dat de hypotheek op het onroerend goed rust, los van wie eigenaar is van het onroerend goed.

In de praktijk zal de notaris een hypothecaire staat aanvragen. Daarop zal hij de ingeschreven schuldeisers terugvinden. Hij zal deze schuldeisers contacteren en vragen onder welke voorwaarden zij bereid zijn opheffing te verlenen van hun hypothecaire inschrijving. Normaal gezien kan voldaan worden aan de voorwaarden.

De notaris zal het geld dat moet dienen om de hypothecaire schuldeisers te betalen, afhouden van de koopprijs.

De hypotheekwet voorziet in een procedure van zuivering van een eigendom van hypotheken. Anno 2007 wordt deze procedure in de parktijk bijna nooit toegepast.

Bij uitvoerend beslag op onroerend goed voorziet het Gerechtelijk Wetboek dat de rechten van de ingeschreven schuldeisers overgaan op de prijs.