Registratierechten - Heffingsgrondslag

De heffingsgrondslag bij overdracht van onroerende zakelijke rechten

Verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik: art 48

Verkoop van het vruchtgerbuik: art 47

Verkoop van de naakte eigendom alleen: art 49

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

Belgische Wetboek van registratierechten anno 2006

Artikel 48

Gaat de overeenkomst over de blote eigendom van een onroerend goed waarvan het vruchtgebruik door de vervreemder is voorbehouden, zo mag de belastbare grondslag niet lager zijn dan de verkoopwaarde van de volle eigendom.

Artikel 49

Gaat de overeenkomst over de blote eigendom van een onroerend goed, zonder dat het vruchtgebruik door de vervreemder is voorbehouden, zo mag de belastbare grondslag niet lager zijn dan de verkoopwaarde van de volle eigendom, na aftrekking van de overeenkomstig artikel 47 berekende waarde van het vruchtgebruik.

Artikel 50

Wordt of werd het vruchtgebruik op het hoofd van twee of meer personen gevestigd, met recht van aanwas of van terugvalling, zo is de voor de toepassing van artikelen 47 en 49 in aanmerking te nemen leeftijd die van de jongste persoon.