De verkoop van naakte eigendom

Registratierechten (2006)

Er is een groot verschil inzake registratierechten tussen de verkoop van naakte eigendom en de verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik. Voor de koper komt het misschien wel op hetzelfde neer, maar inzake registratierechten maakt het een groot verschil uit.

Bij verkoop van de naakte eigendom (zonder voorbehoud van vruchtgebruik) zal er alleen op de waarde van de naakte eigendom registratierecht verschuldigd zijn. Om deze waarde van de naakte eigendom te kennen, zal men de fiscale waarde van het vruchtgebruik berekenen. Van de waarde van de volle eigendom zal men dan de fiscale waarde van het vruchtgebruik aftrekken, om de fiscale waarde van de naakte eigendom te kennen.

Op een verkoop (of schenking) met voorbehoud van vruchtgebruik, zal registratierecht moeten betaald worden op de waarde in volle eigendom. Er anders over beslissen zou de deur openzetten voor fictief voorbehoud van vruchtgebruik. Immers, het is steeds mogelijk om kosteloos eenzijdig te verzaken aan het vruchtgebruik anno 2006. In feite zou dan iedere verkoop kunnen worden gedaan met voorbehoud van vructgebruik, waarbij nadien steeds verzaakt wordt aan het vruchtgebruik. Dit zou inzake registratierechten goedkoper zijn. De wetgever steekt hier echter een stokje voor.

Wie alleen eigenaar is van de naakte eigendom (terwijl een andere eigenaar -die niet mee overdraagt- van het vruchtgebruik geniet), en deze naakte eigendom wenst over te dragen, zal uiteraad niet de volle eigendom als heffingsgrondslag moeten ondergaan. Hier bestaat geen risico op (fictief) voorbehoud van vruchtgebruik door de overdrager, waaraan hij nadien eenzijdig (zonder registratierechten te betalen) verzaakt.

 

2747.com / law / sale / naked ownership

contact

Publiek recht Burgerlijk recht