De verkoop en de notaris anno 2005

Informatieverplichtingen van de notaris

Deze worden alsmaar groter en de notariele akte wordt daardoor anno 2005 alsmaar langer.

 

2747.com / law / koop-verkoop recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht