De notariele verkoopakte

Modelakte van de KFBN

AANHEF

VERMELDING VAN PARTIJEN

VOORWAARDEN

Hoofdstuk I : eigendom

Hoofdstuk II : risico's - verzekering

Hoofdstuk III : gebruik - genot

III.3. werken

III.4. genot

Hoofdstuk V : aangifte - aanvaarding van de eigendomstitel (artikel 1605 B.W.)

Hoofdstuk VI : hypothecaire toestand

Hoofdstuk VIII : erfdienstbaarheden die uit deze verkoop voortvloeien

Hoofdstuk X : toestand van het goed

Hoofdstuk XI : oppervlakte - kadastrale beschrijving

Hoofdstuk XII : ruilverkaveling

Hoofdstuk XIII : administratieve toestand

II.1. bodemsanering II.2 ruimtelijke ordening B. Integrale overname van decreettekst C. Planbatenheffing D. Voorkooprecht II.3. het natuurlijk milieu en het natuurbehoud. II.4. Vlaamse Wooncode II.5. leegstaande bedrijfsruimten II.6. wederinkoop II.8. monumenten

 

2747.com / law / koop-verkoop recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Het model bevat meer dan 200 bladzijden tekst.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht