De koop akte
Gebouw - Grond - Appartement

De reden waarom van een verkoop van onroerend goed een notariele akte wordt gemaakt, is om een overschrijving te kunnen bekomen op het hypotheekkantoor. Zonder die overschrijving is de verkoop immers niet tegenwerpelijk aan derden die te goeder trouw zijn. (art. 1 en 2 Hypotheekwet).

Clausules en modellen van akte:
- Vlaanderen: 2007

De notaris moet van de ondertekening van de akte melding maken in het slot van de akte (art. 14 notariswet).
De notaris moet plaats en datum van het verlijden van de akte in de akte vermelden (art. 12 tweede lid notariswet)
De notaris moet de koop-verkoopakte opmaken in minuut (art. 20 notariswet)


De notaris moet data en sommen voluit schrijven (art. 12 notariswet).
De notaris mag geen afkortingen gebruiken in zijn akte (art. 13  notariswet).

De notaris (art 8) en de geassocieerde notaris (art. 51/7) mogen geen akten verlijden voor hun klerken (art. 6) of elkaars naaste familie.

De notaris zal trachten te achterhalen of het verkochte eigendom geklasseerd is als monument.