Notariele akten
De koop akte
Burgerlijk recht : Gebruik - Verzekering - Lasten - Gebreken - Erfdienstbaarheden - Huwelijksvermogensstelsel

Fiscaal recht: Registratierechten - Inkomstenbelasting - BTW - Successierecht - Leegstand

Gerechtelijk recht: Woonstkeuze - Collectieve schuldenregeling

Milieurecht : Bodemsanering

Notarieel recht: Plaats en datum akte - Identiticatie - Voorlezing en toelichting

Ruimtelijke Ordening: Informatieverplichtingen

Sociaal recht : Post-interventiedossier - AREI - Voorkooprecht

Strafrecht: Witwaswet