De koop akte

TOELICHTING VAN DE AKTE - VOORLEZING VAN DE AKTE

CONVENTIONELE VOORWAARDEN EN LASTEN

ADMINISTRATIEVE VERMELDINGEN EN INFORMATIE
Ruimtelijke ordening en stedenbouw

3. Verzekeringen

4. Erfdienstbaarheden of bijzondere bepalingen

5. Bodemsaneringdecreet

6. Mazouttank

7. Postinterventiedossier

PRIJS - KWIJTING

WITWASREGELING

FISCALE BEPALINGEN

DIVERSE VERKLARINGEN

SLOTBEPALINGEN

VERKLARINGEN INZAKE REGISTRATIERECHTEN