Een optieovereenkomst

ONDERGETEKENDE:

 

Hierna genoemd "de optiegever"

De optiegever belooft te verkopen aan:

 

BESCHRIJVING VAN HET EIGENDOM:

 

VOORWAARDEN DER OPTIE:

I. DUUR:

Deze belofte is toegestaan voor een duur van 6 WEKEN/MAANDEN/JAREN te rekenen vanaf heden, om te eindigen op ...

III. LICHTING DER OPTIE:

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com