Optieovereenkomst

Een optie moet juridisch worden omschreven als een contractbelofte en de verwezenlijking daarvan.

Anders dan bij koop, is er bij optie geen eigendomsoverdracht.

Een optie past in het kader van het aanbod en aanvaarding tot contracteren.

Een optie kan dus worden overgedragen, tenzij het een optie was die intuitu personae was aangegaan.

De verkoop komt tot stand op het ogenblik dat de optie gelicht wordt.

 

2747.com / law / sale / option

contact