Eigendomsrecht bij verkoop

Belgisch Burgerlijk Wetboek (aanvullend recht)

Onmiddellijke eigendomsoverdracht (art 1583 BW), hiervan kan worden afgeweken in de verkoopsovereenkomst, door een uitgestelde eigendomsoverdracht te bedingen.

 

Woningbouwwet (dwingend recht)

Onmiddelijke eigendomsoverdracht van de grond en van de materialen naarmate van incorporatie.

 

2747.com / law / sale / deed

contact

De notariele akte

Notarieel recht

Het opstellen van notariele akten

De verkoopakte

Beslagrecht

Burgerlijk recht

Eigendomsoverdracht

Indien partijen de eigendomsoverdracht niet uistellen, is er onmiddellijke eigendomsoverdracht. De koper wordt dus meteen eigenaar.

 

Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

HOOFDSTUK I. - AARD EN VORM VAN DE KOOP.

Artikel 1582. Koop is een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren, en de andere om daarvoor een prijs te betalen. Hij kan bij authentieke of bij onderhandse akte worden aangegaan.

Art. 1583. Hij is tussen partijen voltrokken, en de koper verkrijgt van rechtswege de eigendom ten aanzien van de verkoper, zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet betaald is.

Art. 1584. Koop kan worden aangegaan hetzij eenvoudig, hetzij onder een opschortende of onder een ontbindende voorwaarde. Hij kan ook twee of meer alternatieve zaken tot voorwerp hebben. In al die gevallen worden de gevolgen van de koop geregeld naar de algemene beginselen van de overeenkomsten.