De koop-verkoopovereenkomst en het plan

Bij verkoop van onroerend goed moet normaal geen plan worden gemaakt zolang het eigendom kan beschreven worden volgens de kadastrale percelen. Wanneer er echter een splitsing gedaan wordt van een kadastraal perceel zal men een plan door een landmeter of een architect moeten laten opmaken (1.)

(2.)

(3.)

(4.)

(5.)