Het opstellen van notariele akten

Voorkooprechten in het voordeel van de overheid

Vlaamse Wooncode

Ruilverkaveling

Natuur

Ruimtelijke Ordening

Antwerps havengebied

Waterwegen

Zeekanaal

De Scheepvaart

Integraal waterbeleid

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

Notarieel bestuursrecht