law - sale - preemption

Vlaamse voorkooprechten

Van groot praktisch belang is artikel 85 van de Vlaamse Wooncode , men moet zien naar bijzonderen gebieden en in die gebieden gaat het om percelen bestemd voor woningbouw. Dit kunnen zowel gebouwde als ongebouwde percelen zijn.

We hebben het decreet inzake de Grondenbank