Inzake een naamloze vennootschap dienen de aandelen vrij overdraagbaar te zijn

Toch is volgens het wetboek van vennootschappen toegelaten om zelfs in de naamloze vennootschap een voorkooprecht te organiseren inzake de aandelen

Aangezien de bvba een besloten personenvennootschap is, zijn hier de aandelen niet vrij overdraagbaar.

Belgie