Voorkooprechten ingesteld door de Wetgever bevoegd voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

1. Er is een voorkooprecht voorzien ter bestrijding van leegstand en verkrotting en achtergestelde wijken

2. Ook inzake ruimtelijke Ordening werd in Brussel de mogelijkheid voorzien om een voorkooprecht in te stellen

Belgie