Voorkooprechten ingesteld door de Wetgever bevoegd voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Er is een voorkooprecht voorzien ter bescrhijding van leegstand en verkrotting en achtergestelde wijken. Door het voorkooprecht tracht de overheid een greep te krijgen op het sociale weefsel van achtergestelde buurten. Ook in Brussel bestaat nu een dergelijk voorkooprecht.

Brussel