Voorkooprecht in Belgie

Voorkooprecht in Vlaanderen

In 2005 bestaat er hoe langer hoe meer interesse van de Vlaamse overheid in wettelijke voorkooprechten. Het is begonnen met een voorkooprecht in de Vlaamse Wooncode in 1997. Maar ook voor Natuurbehoud, zeehavens, overstromingsgebieden, enz. voorziet de Vlaamse wetgeving steeds meer en meer wettelijke voorkooprechten. Bovenal is er ook nog een voorkooprecht voorzien in het Decreet Ruimtelijke Ordening (DORO). Het wordt afwachten wat de reactie van de bevolking zal zijn eens deze wetgeving veelvuldig zou worden toegepast, wat in 2005 zeker het geval nog niet is. Wel zorgen de notarissen in 2005 ervoor om steeds goed na te gaan bij de verkoop van een onroerend goed of er geen voorkooprecht van toepassing is, hoewel de informatie waarover zij kunnen beschikkend niet volledig is en geen juridische waarde heeft, zoals de opzoeking op de website van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (www.vhm.be).

 

1. In bepaalde op plan aangeduide achtergestelde buurten hebben vooral sociale huisvestingsmaatschappijen een voorkooprecht.

2. Ook bij verkoop van eigendommen die bestempeld zijn als krot heeft de overheid een voorkooprecht

3. Er is een voorkooprecht in de Havengebieden zodat de overheid de gronden die destijds verkocht werden terug in handen kan krijgen

4. Het is steeds mogelijk bepaalde gebieden aan te duiden op een plan inzake ruimtelijke ordening zodat daar voorkooprecht van de overheid zal gelden