Ook het Decreet Ruimtelijke Ordening heeft algemeen in de mogelijkheid om gebieden onder voorkooprecht te laten vallen voorzien

Krachtens artikel 63 van het decreet ruimtelijke ordening kunnen in het definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan zones worden aangeduid als zones waar een voorkooprecht geldt.

De begunstigde van dit voorkooprecht zijn het Vlaamse Gewest, de gemeente en de provincie

Wat het Vlaamse Gewest betreft zal men het voorkooprecht aanbieden aan:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
T.a.v. De Minister bevoegd voor Ruimtelijke ordening
Koning Albert II-laan 19 (11de verdieping)
1210 Brussel

Vlaanderen