Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 - Titel VI. : Koop

Hoofdstuk I. - Aard en vorm van de koop

Artikel 1582. Koop is een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren, en de andere om daarvoor een prijs te betalen.

  Hij kan bij authentieke of bij onderhandse akte worden aangegaan.


Commentaar