Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 - Titel VI. : Koop

Hoofdstuk I. - Aard en vorm van de koop

....

Art. 1591:  De koopprijs moet bepaald zijn en door de partijen worden vastgesteld.

Art. 1592 ... Art. 1593 ...