Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 - Titel VI. : Koop

Hoofdstuk I. - Aard en vorm van de koop

.....
Art. 1591

Art. 1592: De bepaling van de koopprijs kan echter aan een derde worden overgelaten; indien de derde de waardering niet wil of niet kan doen, is er geen koop.

Commentaar