Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 - Titel VI. : Koop

Hoofdstuk I. - Aard en vorm van de koop

...  Art. 1591 ..  Art. 1592 ..

Art. 1593: De kosten van de akten en andere bijkomende kosten van de koop komen ten laste van de koper.


Commentaar