Notariele akten >> Rangregeling >> Proces-verbaal van rangregeling

Proces-verbaal van rangregeling

De notaris zal melden dat hij een akte van rangregeling en verdeling overenkomstig artikel 1643 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek heeft opgesteld.

Dit betreffende de prijs die bekomen werd na veiling van (beschrijving van het onroerend goed).

I. Voorafgaande uiteenzetting

II. Hypothecaire toestand: inschrijvingen en overschrijvingen

III. Samenstelling van de te verdelen massa: actief en passief

IV. Rangregeling en verdeling

Artikel 1391 Ger.W.

Getuigschrift ontvanger registratierechten: artikel 184bis W. Reg.

Er zijn notarissen die plaats, dag en uur vermelden waarop de sluiting van de rangregeling wordt voorzien.