schuldeiser
Belgisch Gerechtelijk Wetboek
Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling
Titel III. Gedwongen tenuitvoerlegging

Hoofdstuk VIII. Rangregeling

Art. 1653.

Rechtsleer


2007 topic : Het notarieel getuigschrift