De rangregeling

Toepassingsgebied en betrokken partijen - De procedure - Toelichtingen met betrekking tot de inhoud

Attest van de door de koper te betalen bedragen


Het getuigschrift van de notaris dat de betaling  of bevrijdende betaling vaststelt
Artikel 1653 Ger.W.

Het proces-verbaal van verdeling of rangregeling
- Het opstellen van het proces-verbaal
- De aanmaning
- Tegenspraak en regeling van de betwistingen
- Het proces-verbaal van definitieve rangregeling
Notarieel gerechtelijk privaatrecht