De koop akte

Hoofdstuk XI: Tekort in de waardering, bewimpeling en veinzing, sanctien.

Artikel 201 W. Reg.

Wanneer bevonden wordt dat de opgegeven prijs of de aangegeven waarde van aan de onder artikel 189 voorziene schatting onderworpen goederen te laag is, en dat het vastgestelde tekort gelijk is aan of hoger dan het achtste van de opgegeven prijs of van de aangegeven waarde, verbeurt de verkrijgende partij een geldboete ten bedrage van het ontdoken recht.


Deze boetes inzake tekortschatting worden niet integraal toegepast. Er is een verlaging van deze boetes voorzien (art. 219 W. Reg.). Deze verlaging van de proportionele boetes is vastgelegd in het KB van 11 januari 1940, dat meermaals werd gewijzigd.

Tekort in waardering heeft niets te maken met bedrog van de belastingplichtige.