Hoofdstuk XI: Tekort in de waardering, bewimpeling en veinzing, sanctien.

Artikel 205 W. Reg.

De bij de eerste alinea van artikel 203 en bij artikel 204 uitgevaardigde geldboeten kunnen niet kwijtgescholden worden, behalve ten voordele van de overtreder die, vóór alle reclamatie van het bestuur, aan dit zijn overtreding spontaan bekend heeft, of ten voordele van de erfgenamen van een overleden overtreder.

Het gaat hier om de geldboetes die op prijsbewimpeling en op veinzing gesteld zijn, maar niet om de geldboetes die op tekortschatting getseld zijn.