Registratierechten

Heffingsgrondslag bij overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

De overeengekomen waarde


De verkoopwaarde


De forfaitaire waarde
Vruchtgebruik - Blote eigendom

Vermindering van de heffingsgrondslag
Abattement