De koop-verkoopprijs

Belgisch Burgerlijk Wetboek

De prijs is een essentieel bestanddeel van de koop-verkoopovereenkomst.

Verkoop op lijfrente (kanscontract) - Betaling

 

Notariele verkoopakte

PRIJS EN KWIJTING.
Na lezing te hebben gekregen van artikel 203, eerste alinea van het registratiewetboek, verklaren partijen dat deze verkoop toegestaan en aanvaard werd mits de prijs van zestigduizend euro (60.000 EURO), welke de verkoper verklaart ontvangen te hebben van de koper als volgt:
- voorafgaandelijk aan deze, de som van zesduizend euro (6.000 EURO);
- terstond, het saldo of vierenvijftigduizend euro (54.000 EURO), door middel van een cheque te debieteren op rekening nummer

WAAROVER KWIJTING, onder voorbehoud van incassering van de cheque.

De heffing van het regsitratierecht zal gebeuren in beginsel op de overeengekomen prijs en lasten, die pro fisco zullen geschat worden in het slot van de verkoopakte.

 

Woningbouwwet (verkoop op plan)

De overeenkomst moet een totale prijs vermelden. Deze totale prijs moet alle werken omvatten die nodig zijn voor een normale bewoonbaarheid (art. 7 Woningbouwwet)

De wijze van betaling van de prijs moet ook vermeld worden.

Er moet ook vermeld worden dat een herziening van de prijs mogelijk is.

 

 

2747.com / law / sale / price

contact

Het opstellen van notariele akten Burgerlijk recht

koop-verkoop: de prijs

1. Zonder overeengekomen prijs is er geen overkoopsovereenkomst. De prijs en de exacte aanduiding van wat er verkocht is zijn essentiele bestanddelen van een koop-verkoop overeenkomst.

2. Verkoop op lijfrente

3. Bij verkoop aan verschillende personen wordt de prijs opgesplitst

De notaris maakt een afrekening bij de aankoop van een onroerend goed met kredietopening meer