koop-verkoop van een appartement

 

MEDE-EIGENDOM :
    A) De kopers zullen zich onderwerpen aan de bepalingen van de basisakte en van het reglement van mede-eigendom en inwendige orde van het appartementsgebouw alsook aan de beslissingen regelmatig genomen door de algemene vergadering.
    B) De kopers verbinden er zich toe om vanaf het ogenblik van de ingenottreding de periodieke lasten zijnde het aandeel in het werkkapitaal van de gemeenschap van eigenaars te betalen, en vanaf heden de bijdragen in het reservekapitaal van de gemeenschap van eigenaars.
    De verkopers verklaren
    dat de algemene vergadering tot op heden niet heeft besloten tot buitengewone kosten, die opeisbaar zouden worden na deze overeenkomst
    of dat de algemene vergadering heeft besloten tot de hiernavolgende buitengewone kosten die opeisbaar worden na deze overeenkomst :
   
    C) Het aandeel van de verkopers in het reservekapitaal wordt overgedragen aan de kopers.

ofwel: C) Het aandeel van de verkopers in het reservekapitaal wordt overgedragen aan de kopers, mits onderlinge verrekening.

D) Voor het geval een algemene vergadering zou gehouden worden tussen huidige overeenkomst en de notariŽle akte verbindt verkoper zich ertoe de dagorde te melden aan de koper, hem volmacht te geven voor gezegde vergadering, indien mogelijk, en in ontkennend geval zal de verkoper deel nemen aan de stemming in de zin vooropgesteld door de koper.

de bodem bij de koop-verkoop van vastgoed

Reservekapitaal

In afwijking van wat voorzien is bij artikel 577-11 paragraaf 2 van het Burgerlijk Wetboek, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat het aandeel van de verkopers in het reservekapitaal, zo dit er is, tussen partijen zal verrekend worden bij het ondertekenen der notariŽle akte, met dien verstande dat dit aandeel weliswaar eigendom blijft van de vereniging der medeŽigenaars, doch door de kopers aan de verkopers zal worden terugbetaald.