Vermeldingen inzake hoofdverblijfplaats bij meeneembaarheid

de verkochte woning diende tot hoofdverblijfplaats

de aanvrager van het voordeel zijn zijn hoofdverblijfplaats vestigen op de plaats van het nieuw aangekochte goed

Meeneembaarheid door verrekening

Artikel 61/4 W. Reg. : voorwaarden

Meeneembaarheid door verrekening

De koper verklaart:

bij akte verleden voor Notaris ... te ... op ...  het hierna beschreven goed te hebben verkocht, welk goed hem tot hoofdverblijfplaats diende ten tijde van de verkoop:
Gemeente ...: een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gestaan en gelegen ...;

dat hij zijn hoofdverblijfplaats zal vestigen op de plaats van het bij deze akte verkregen onroerend goed binnen de twee respectievelijk vijf jaar dezer naargelang het een woning of een bouwgrond betreft.

Meeneembaarheid via teruggave

Artikel 212ter W. Reg.

Meeneembaarheid via teruggave

De verkoopster, voormeld, verklaart :

dat de bij deze akte verkochte woning haar diende tot hoofdverblijfplaats ten tijde van de aankoop van het in de bovenstaande akte bedoelde onroerend goed sub 3;

dat zij haar hoofdverblijfplaats heeft gevestigd of zal vestigen op de plaats van het nieuw aangekocht goed sub 3 binnen de twee respectievelijk vijf jaar dezer naargelang het een woning of een bouwgrond betreft;


Meeneembaarheid via teruggave

De verkoper verklaart verder wat volgt:

dat hij in de bij deze verkochte woning, op enig ogenblik zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad, in de periode van achttien maanden voorafgaand aan nagemelde aankoop van het onroerend goed, te ..., dat hij als zijn nieuwe hoofdverblijfplaats aanwendt of bestemt.
Vlaamse registratierechten 2007: topics - dialogen - clausule