.

2.3. Vormvoorwaarde 3 : verklaring dat de verkochte woning (A1) de aanvrager tot hoofdverblijfplaats heeft gediend op het ogenblik van V1 en dat de nieuw aangekochte woning (A2) hem tot nieuwe hoofdverblijfplaats zal dienen binnen de gestelde termijnen.

Meeneembaarheid van registratierechten

- Naar aanleiding van deze wijziging zal ook de termijn van vestiging van de hoofdverblijfplaats in het nieuw aangekochte goed aangepast worden :

# indien het een woning betreft, moet de hoofdverblijfplaats gevestigd worden binnen twee jaar na
ofwel de datum van de registratie van het document dat tot de heffing van het evenredig recht op de aankoop aanleiding geeft, wanneer dat document binnen de ervoor bepaalde termijn ter registratie wordt aangeboden ;
ofwel de uiterste datum voor regelmatige aanbieding ter registratie, wanneer het document dat tot de heffing van het evenredig recht op de aankoop aanleiding geeft wordt aangeboden na het verstrijken van de daarvoor bepaalde termijn,

# indien het een bouwgrond betreft, binnen drie jaar na dezelfde datum.

Vlaanderen

Belgium