Het voorrecht van de onbetaalde verkoper

De Belgische hypotheekwet

In de Belgische hypotheekwet is een voorrecht voor de onbetaalde verkoper voorzien anno 2006. De hypotheekbewaarder is verplicht een ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van de verkoopakte.

Bij verkoop van onroerende goederen waarbij met cheque betaald wordt, moet de hypotheekbewaarder anno 2006 een ambtshalve inschrijving van een hypotheek nemen om het voorrecht van de verkoper te beveiligen.

In de praktijk zal de notaris daarom anno 2006 in de verkoopakte laten verklaren dat aan de hypotheekbewaarder ontslag wordt gegeven om de ambtshalve inschrijving te nemen. Op die manier wordt vermeden dat er na de betaling ook nog eens een akte opheffing moet verleden worden, wat extra onkosten zou meebrengen.

Bij bepaalde gerechtelijke verkopen zoals verkoop van onroerende goederen van minderjarigen, waarbij de rechter machtiging geeft om te verkopen, kan er een probleem zijn met het ontslag van hetnemen van de ambtshalve inschrijving.

 

2747.com / law / /

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht