Verkoop op plan

In de golden sixties werden kopers soms geconfronteerd met het failissement van de verkoper, alvorens het gebouw (dat verkocht werd op plan) was opgericht.

Voor kopers van een woning die al hun spaarcenten in het project hebben geinvesteerd was dit catastofaal. Vandaar dat sinds 1971 de Wet Breyne (of Woningbouwwet) hen goed beschermt.

De waarborg

Eigendomsoverdracht

Bouwvergunning

Opschortende voorwaarde van financiering van de aankoop

Nauwkeurige plannen en gedetaileerde bestekken

De totale prijs

Aanvangsdatum der werken, de uitvoeringtermijn en de schadevergoeding

De oplevering

De nietigheid

 

Verplichte vermeldingen: identiteit van de eigenaar van de grond, het bestaan van gewestelijke overheidstegemoetkomingen, de erkenning van partijen dat zij sedert 15 dagen kennis hebben van voormelde gegevens.

 

Bij verkoop op plan wordt er door de koper betaald worden alvorens het gebouw af is. In principe komen bouwheer en aannemer hier vrij overeen.

 

Inzake de Woningbouwwet (Wet Breyne)

Toepassingsgebied:

- goederen waarop de wet van toepassing is: alleen voor woningen

- overeenkomsten waarop de wet van toepassing is

Gevolgen van de wet Breyne:

- Grondregels

- Vormregels

- Voltooiingswaarborg

- Sancties

 

2747.com / law / sale / project

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht