Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 - Titel VI. : Koop

Hoofdstuk I. - Aard en vorm van de koop


Art. 1583. Hij is tussen partijen voltrokken, en de koper verkrijgt van rechtswege de eigendom ten aanzien van de verkoper, zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet betaald is.

Commentaar