Wat gebeurt er als tussen de ondertekening van de onderhandse akte en de ondertekening van de notariŽle akte de koop wordt verbroken?

Samengevat: bij compromis wordt er definitief iets gekocht. Er nadien op terugkomen, zal veel kosten met zich meebrengen.

Een overeenkomst mag uiteraard niet verbroken worden. Wanneer je dat toch doet, kan de rechter uiteraard aan de partij die in fout is een straf opleggen.

Maar een rechter doet niet zomaar wat. Er moet aan een rechter iets gevraagd worden en hij kan alleen maar geven wat gevraagd wordt. De rechter mag niet meer geven dan wat gevraagd word, wel minder.

In de meeste koopovereenkomsten wordt voorzien dat als iemand de overeenkomst verbreekt, hij een forfaitaire schadevergoeding zal betalen van 10% (soms 20%), maar dat partijen zich het recht voorbehouden om te vorderen dat de overeenkomst moet uitgevoerd worden.

Het wordt dus niet steeds met schadevergoeding opgelost. Zeker wanneer de verkoper ineens zou weigeren van te verkopen, dan kan het zijn dat de rechter zijn vonnis in de plaats stelt en de koper toch verder kan kopen, zonder toestemming van de verkoper bij een notariŽle akte. De koper wordt dan toch nog eigenaar.

Maar omgekeerd als de koper niet meer wilt kopen, dan heeft het niet veel zin zoiets van de rechter te vorderen, want als er dan niet betaald wordt, dan heeft de verkoper er ook niet veel aan. Meestal zal het dan in schadevergoeding eindigen.

Zodra men een compromis heeft getekend, is men verplicht binnen de 4 maanden het registratierecht op overdracht van vastgoed te betalen. Zodra er sporen van een voorschot zijn (in de boekhouding van een notaris), kan de fiscus bewijzen dat er een compromis is geweest. Om deze registratierechten niet te moeten betalen, zal men een vonnis van een rechter nodig hebben dat de overeenkomst verbreekt. Dus dan moet men twee advocaten aanstellen en de gerechtskosten betalen.

Zomaar in onderlinge overeenstemming de overeenkomst verbreken zou door de fiscus beschouwd worden aan een wederverkoop waardoor het registratierecht 2 keer opeisbaar wordt.

Belgie

Belgium