De vastgoedmakelaar

eye.gif (4900 bytes)

Indien een vastgoedmakelaar een bepaalde periode een eigendom in verkoop heeft gehad en het eigendom niet verkocht is, zal hij een lijst opsturen van al de personen die hem gecontacteerd hebben met betrekking tot het eigendom. Wordt er nadien aan één van deze personen verkocht, dan zal de makelaar toch nog recht hebben op een commissieloon.

Indien de koper geen contact heeft gehad met een makelaar die voordien het eigendom in verkoop heeft gehad, dan kan de verkoper volgende clausule in de verkooperovereenkomst laten opnemen.

De koper verklaart dat hij het schrijven van het Makelaarskantoor (naam) dd 3 september 2002 volledig gelezen heeft en hij of zijn echtgenote, samenwonende partner, vennootschap waarvan hij bestuurder of zaakvoerder is geen contact heeft opgenomen tijdens de verkoopperiode van (naam makelaarskantoor)  en zeker één dezer namen niet vermeld staat op de lijst bij bovengenoemd schrijven. Indien achteraf moest blijken dat dit toch het geval is verplicht de koper zich ertoe het toekomend makelaarsloon aan (naam makelaarskantoor) te betalen en niet de verkopers. (Het schrijven + lijst van het makelaarskantoor (naam makelaarskantoor) wordt bij deze verkoopovereenkomst gevoegd).