Afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen
1. Algemene bepalingen

Artikel 44 W. Reg. anno 2006:

Het recht wordt gesteld op 12,50 pct. voor de verkopingen, ruilingen en alle overeenkomsten onder bezwarende titel, waarbij eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen wordt overgedragen.

Wetsgeschiedenis - Commentaar