Afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen
1. Algemene bepalingen

Artikel 44 W. Reg. anno 2006:

Het recht wordt gesteld op 12,50 pct. voor de verkopingen, ruilingen en alle overeenkomsten onder bezwarende titel, waarbij eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen wordt overgedragen.

Commentaar

In Belgie werd de overdracht van onroerende goederen onder levenden (koop-verkoop) onderworpen aan een registratierecht van 12,5 procent.

Het registratierecht is een Gewestelijke bevoegdheid geworden.

Anno 2007 heeft alleen Vlaanderen van deze bevoegdheid gebruik gemaakt om het tarief te wijzigen.