Afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen
1. Algemene bepalingen

Artikel 44 W. Reg. anno 2006:

Het recht wordt gesteld op 12,50 pct. voor de verkopingen, ruilingen en alle overeenkomsten onder bezwarende titel, waarbij eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen wordt overgedragen.

Wetsgeschiedenis

Art. 44 : Gewijzigd bij art. 15, 2°, KB nr. 12, 18.04.1967 (B.S., 20.04.1967)
en bij art. 40, W 30.03.1994 (B.S., 31.03.1994).