Vlaamse registratierecht op overdracht van onroerend goed

Tariefverlaging

Het algemeen tarief werd in 2002 verlaagd van 12,5 procent naar 10 procent van de verkoopprijs (marktwaarde).

 

Abattement

Wie een eerste woning aankoopt moet op de eerste 12.500 euro aankoopprijs geen registratierecht betelen.

Vormvoorwaarden:

 

Het stelsel van meeneembaarheid

Grondvoorwaarden:

Enkel natuurlijke personen kunnen beroep doen op de meeneembaarheid.

Meeneembaarheid kan enkel voor een woning: een bewoonbaar onroerend goed gelegen in het Vlaamse Gewest

Het moet gaan om de hoofdverblijfplaats.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht