Notariele akten >> Koopakte >> Registratierechten >> Vlaanderen >> Meeneembaarheid via verrekening

Meeneembaarheid via verrekening
De koper vraagt om toepassing van artikel 61 ten derde van het wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten en verklaart:
1. bij akte verleden voor notaris ...  te  ... het hierna beschreven goed te hebben verkocht, welk goed hem tot hoofdverblijfplaats diende ten tijde van de verkoop:
    ....

2. voormeld onroerend goed destijds te hebben aangekocht voor de geheelheid bij akte verleden voor notaris ... te Antwerpen op ..., geregistreerd te Antwerpen op ...., boek ..., blad .., vak .., ontvangen .... euro;
3. dat hij zijn hoofdverblijfplaats zal vestigen op de plaats van het bij deze akte verkregen onroerend goed binnen de twee respectievelijk drie jaar dezer naargelang het een woning of een bouwgrond betreft.

Commentaar

De meeneembaarheid via verrekeing is onderworpen aan heel wat formele verklaringen:
Artikel 61/4 Vlaamse Wetboek Registratierechten